Bir İnceleme voleybol nasil oynanir

§imdi taa kulagimin dibine sokulmu§, duyulur duyulmaz bir sesle, kendine bile yansıtmak istemedigi bir sesle konu§uyor:

Kendimi Tezel’e boyle dilenen baki§larla bakarken derdest etmek uzereydim fakat, Ay§en beni benden once yakalami§ olmali:

Kimin kizi Zehra? Evi nasil? O an’a sağlam bunu hig tasa etmemi§tim. Zehra’nm nerden geldigi, kimin nesi oldugu kimsenin de aklina gelmiyordu. Gorunumu mu du§undurmuyordu bunu? Adanali oldugunu biliyorum, hepsi bu. Adana’dan bir i§ginin kizi mi, pamuk tarlalarinda gali§an bir irgatin kizi mi yoksa? Haydi canim, bir irgat kizi ba§kentin bir universitesine denli nasil gelebilirmi§! Nasil §etlant bir suveteri olabilir ve alti ayda bir gozluk gergevesi degi§tirebilir, cümlesi birbirinden girkin fakat hepsi bile birbirinden pahali?

Daha fi tarihinde, ön bayraminin ilanina ramak kaldigi gunlerden birinde kısaca, bu, baziçe giki§inda ba§ka bir oyuncu arkada§inin evine gidiyor. Elan bir yigin hileci, daha bir yi-gin geng §air falanmi§lar. Eh o gunler gani ongun katlanma laflarini ettigimiz gunler... Sözde devrimin eli kulaginda.

Korgeneral ayaga kalkti. §ampanya bardagi elinde. Ayni an’da masadaki el âlem de, ellerinde birkag damlalik §ampanya kadehleriyle ayaga kalkti. Ercan benim elime bile bir kadeh tutu§turuyor.

Guzel surmelenmi§ gozlerinde bana dogru kagamak bir baki§. Bu baki§larda yine gok zımni bir tedirginligi yakaliyorum. Ayrica saygili bir i§iltiyi.

Tezel, bu tur sorguya gekilmelere gelemez. Bu mevzu§mayi bitirmeli. Bir an once kestirip atmali. Bir an once bile pembe kopugun ayaklari dibinde dolanip durmalarina son vermeli:

Esat’in bu kesiminde kuguk esnafla kuguk memurlar, gogunlugu midi halli kimseler oturur. Ozellikle a§agilara sarkan üst sokaklarda. Ali Usta’nin da bu sokaklardan birinin ba§inda bir elektrik-televizyon onarim dukkani var. Dukkanin on yildir kiracisiymi§. §imdi bir suredir kendisi de dukkanin arkasindaki iki odada oturuyor. Erken olen kizkarde§inin iki ogluyla birlikte. dü ug yil oncesine hile, Ali Becerikli bizim çiftlik§umuzdu. Bilebildigim kadariyla bu kesime, dukkanin arkasina Ahmet hasebiyle ta§indi. Ahmet.

Ona bir yanit ariyor, bulamiyordum hocam. Yildiz’da bir §ey vardi. Az mevzu§up gok uygulamak, agiklamaksizm tarti§maksizm evet§amak kabil bir §ey... Bu nedenle §u son sozleri benden gok kendisini bizar etmi§e benziyordu. Ba§ka higbir §ey soylemeden benden ayrildi.

Bir solukta anlatacagi ne gok §eyi varmi§ Ay§en’cigin. canlı bahis Bo§ bahis siteleri biraktigi birçok yeri ise §imdi benim doldurmam gerekiyor. Tezel’inse bir yandan zararsizla§irken, ote yandan en utanilasi, en kazalı yillarinda olmasi ne kotu!

Yanlarina her gidi§imde bir §ey eksilmi§ evet. Her donu§umde donu§ huznu bir zaman henüz yok evet. Skolastik kuguk kirginliklar birlikte silinecegine azmanla§ti. Omer ve Aysel di§inda hepsiyle.

Ne, ne olacak derim? Biraz igkiye ali§irim ihtimal. Belki bundan boyle omrumun art artan yillarini Aysel’e §a§makla gegiririm. ilerici bilgi adamligimdan emekliye ayrilmi§ bulunuyorum anlayacaginiz.

“Bu sana olan duygumun yanina saygiyi katar ve bu duyguyu evet§tirir,” dedi o da. O ak§am aramizda gegen bir aşk sozu bu oldu.

O bozgun gulu§, karman gorman boyle bir §eyleri soyluyor bana. Yine bile Tezel Tezel’dir: Bu yeryuzunde sorulacak biricik soru da kalsa, artik asla donup onu sormamak lazım.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bir İnceleme voleybol nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar